Zelný trh

Náměstí je ze 13. století, kdy vzniklo na nezastavěném místě, nejprve bylo nazýváno Horní trh, od 15. stol. Zelný trh. Od svého vzniku bylo užíváno k trhování.

Dominantou náměstí je barokní kašna Parnas z konce 17. stol. od Johanna Bernarda Fischera z Erlachu s imperiální symbolikou, dále se zde nachází nejstarší divadelní budova ve střední Evropě - divadlo Reduta, Dietrichsteinský palác – sídlo Moravského zemského muzea, v horní části potom barokní palác opatů žďárského kláštera a palác Hausperských z Fanalu, kde se nachází scéna divadla Husa na provázku nebo Malý špalíček, blok čtyř domů gotického a renesančního původu. V horní části stojí barokní sousoší Nejsvětější Trojice, dílo Antonína Schweigla z roku 1729.

Pod povrchem Zelného trhu vznikaly od středověku sklepy, kam si trhovci ukládali potraviny a další zboží, nacházely se zde štoly, přivádějící vodu do kašny, i stoky, zbavující tržiště nečistot, sklepy byly využívány také jako krčmy.