Stará radnice

Nejstarší dochovaná světská budova v Brně je ze 13. století, původně se jednalo o gotický dům s věží. Dům byl majetkem soukromé osoby, pravděpodobně nějakého kupce, ve druhé polovině 14. století přešel do majetku města. Objekt byl během staletí mnohokrát upravován, na současném vzhledu se nejvíce podepsali brněnští Italové, zvlášť Pietro Gabri a Antonio Silva, kteří koncem 16. století postavili na vnitřním nádvoří renesanční schodiště, arkádovou pavlač a věž nechali ozdobit kopulí a ochozem. Jedinečný je i propracovaný pozdně gotický portál, který vytvořil v letech 1510-11 brněnský rodák a věhlasný mistr Antoním Pilgram, poté, co byl ve věži proražen průjezd. V průjezdu jsou zavěšeny symboly města Brna – kolo a drak, ke kterým se váží pověsti. Opředena pověstmi je ostatně celá radnice, a aby toho nebylo málo, každá pověst má hned několik variant.

Stará radnice nestojí na náměstí, jak bývá zvykem, ale na spojnici dvou hlavních a nejstarších brněnských náměstí – Zelného trhu a náměstí Svobody.

S rozrůstajícím se městem se zvyšovaly nároky na administrativu a původní budova, byť se její kapacita postupně zvyšovala připojováním sousedních domů, přestávala těmto vzrůstajícím nárokům stačit. Situace byla vyřešena v roce 1935, kdy došlo k přesunu veškeré administrativy do již využívaného Zemského domu na blízké Dominikánské náměstí. Od té doby používáme označení Stará a Nová radnice.

Radniční věž, která byla v minulosti dvakrát zvyšována, měří dnes necelých 63 m a vede na ni 173 schodů. Veřejnosti jsou přístupné jako součást prohlídky i nádherné historické sály v prvním patře – Klenotnice, Křišťálový a Freskový sál.

Stará radnice dnes slouží především ke kulturním a reprezentačním účelům, probíhají zde výstavy, koncerty, svatební obřady apod.

Otevírací doba věže:
duben – září denně 9.30 – 18.00 hod., poslední vstup v 17.30 hod.

Na vyhlídkovou věž Staré radnice je vstup individuální od 9:30 do 18:00 h.; poslední vstup v 17:30.

Prohlídky sálů se konají pouze s průvodcem v 9:30, 10:30 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 hodin.

Vstupné: základní – 50 Kč, snížené 25 Kč, lze uplatnit i další slevy.