Moravské náměstí

Moravské náměstí je prostor, kde se dnes střetává staré s novým ve vzdálenosti jen několika metrů: původní budova augustiniánského kláštera, pamatující Karla IV. vedle „Pocty Joštu Moravskému“ z roku 2015. Každopádně přeměna parkoviště v náměstí, kde už se pomalu zakládá tradice schůzek „u koně“ místu svědčí.

Augustiniánský klášter byl založen cca kolem roku 1350 a měl sloužit zároveň jako pohřebiště moravských Lucemburků. Karel IV., bratr markraběte Jana Jindřicha, daroval klášteru při založení dnes už proslulý obraz – Svatotomskou či Starobrněnskou madonu, která podle pověstí Brno už několikrát zachránila – ať už před Švédy nebo před morem. Za časů josefínských reforem však museli augustiniáni klášter, který svojí výstavností působí spíše jako barokní palác, opustit a přesídlit na Staré Brno. S sebou si odnesli jediné – vzácný obraz madony. Klášter pak sloužil správě moravské země jako místodržitelství (gubernium). Dnes se v něm nachází Moravská galerie a katastrální úřad.

V posledních letech vyzdobily náměstí symboly čtyř cností, které mají podle Platóna zdobit každé město: spravedlnost, mírnost, prozíravost a odvaha.