Nová radnice

Bývalý zemský dům, od roku 1935 Nová radnice, v současnosti nejstarší budova magistrátu, sídlo primátora a vedení města.

Areál bývalého dominikánského kláštera, který byl už téměř od svého vzniku (první pol. 13. stol.) využíván jako sněmovna moravských zemských stavů. V nejstarších dobách se sněmovalo v refektáři kláštera, později bylo zbudováno renesanční schodiště a prostory v prvním patře (Rytířský a Sněmovní sál s bohatou výzdobou). Nejstarší částí objektu je veřejnosti nepřístupná gotická křížová chodba s rajským dvorem.

Volně přístupná jsou dvě nádvoří, přes něž se dá projít z Dominikánského náměstí na Husovu třídu. Na prvním nádvoří se vyjímá renesanční schodiště, dílo italských mistrů Pietra a Antonia Gabriových, které vede do prostor bývalé zemské soudnice. Uvidíte zde i sluneční hodiny z roku 1729, obří chrlič ve tvaru draka, připomínající jeden ze symbolů města, kašnu s alegoriemi dvanácti měsíců, vyrobenou pro Výstavu soudobé kultury v roce 1928, jíž zahájilo provoz brněnské výstaviště. V celém areálu najdete několik historicky cenných portálů, které sem byly většinou přeneseny z domů, zbořených v průběhu asanace historického centra na přelomu 19. a 20. století.