Náměstí Svobody

Dřívější názvy např. Dolní trh (13. stol.), Velké náměstí (18. stol.).

Nejvýznamnější náměstí, trojúhelníkovitý tvar byl určen v té době už existujícími obchodními cestami a potokem. Dominantou náměstí byl v minulosti kostel sv. Mikuláše se základy ze 13. století. V roce 1869 byl nepotřebný kostel v rámci zkrášlování celého prostoru z rozhodnutí církve zbořen (spolu s okolními krámky a bývalou městskou váhou).

K nejvýznamnějším domům patří: Dům pánů z Lipé, renesanční palác z konce 16. století, z dílny italských mistrů (Antonio Gabri, Giorgio Gialdi), který zde nechal postavit zámožný brněnský měšťan a obchodník s vínem Kryštof Schwanz z Retzu na místě zbouraného domu Čeňka z Lipé, dále novorenesanční Kleinův palác z poloviny 19. stol. s litinovými ozdobnými prvky na fasádě, který byl ve své době vzorem moderního domu a Herringův palác, doložený už v polovině 14. století. Za povšimnutí stojí funkcionalistická Moravská banka z roku 1929 z dílny Wiesner - Fuchs nebo dům podepřený čtyřmi „mamlasy“. Dominantou je barokní morový sloup ze 17. století se sv. Rozálií v grottě.

Poslední novodobá úprava náměstí přinesla bronzovou kašnu s verši Jana Skácela a multifunkční hodinový stroj ve tvaru nábojnice, který upomíná na asi nejvýznamnější událost v historii města – úspěšnou obranu při švédském obléhání za třicetileté války.