Katedrála sv.Petra a Pavla

Jeden ze symbolů města Brna, je vyobrazena na české desetikoruně.

Historie chrámu sahá až do poloviny 12. století, kdy na petrovském návrší stával kostelík sv. Petra, jehož význam postupně rostl. Ve 14. a 15. století byl kostel přebudován v novostavbu trojlodního chrámu. V roce 1510 bylo jeho zasvěcení rozšířeno na sv. Petra a Pavla.

17. století přineslo švédské obléhání Brna. Při tom prvním, v roce 1643 byly v rámci preventivních opatření vypáleny domy pod Petrovem, oheň se však bohužel rozšířil a zachvátil i kostel. S druhým obléhánim, v roce 1645, pak přišlo další poškození – a trvalo 100 let, než se stavba pozvedla z nejhoršího. Chrám dostal barokní plášť pod vedením brněnského architekta Mořice Grimma a baroko se objevilo i v interiéru.

Bulou papeže Pia VI. Z 5. prosince 1777 bylo založeno biskupství brněnské, dosavadní kapitulní kostel byl povýšen na katedrálu, hlavní chrám diecéze. To značně urychlilo stavební úpravy exteriéru i interiéru.

Koncem 19. a začátkem 20. století prošel chrám neogotickou přestavbou, která je dnes považována za velmi zdařilou a jejímž výsledkem jsou i dvě, pro město tak typické, věže (81 m). Těmi byl chrám ozdoben až v letech 1904-5 a postaveny byly na základě architektonického návrhu Augusta Kirsteina. Neogotickou fasádou bylo nahrazeno také původně barokní průčelí, v interiéru pak hlavní oltář.

V samotné katedrále vás jistě zaujmou vitrážová okna (1891) s vyobrazeními ze života sv. Petra a Pavla, zachyceno je zde celkem 171 postav. Vzácná je pískovcová gotická madona s Ježíškem, datovaná do 13. století, která dřív bývala barevná, a nevěsty jí prý tradičně odkazovaly své svatební šaty. Zajímavá je také mramorová křtitelnice s beránkem (17. stol.).

A proč zvoní zvony na Petrově poledne už v 11 h? Podle pověsti se Brno ubránilo Švédům za třicetileté války právě díky malé lsti s předčasným zvoněním poledne. Ale jiná pověst zase říká, že v tom měla prsty jistá Starobrněnská madona… Historickým faktem zůstává, že se Brno jako jediné město na Moravě dokázalo ubránit mnohonásobné švédské přesile a nepřímo tak pravděpodobně zachránilo samotnou Vídeň.

Katedrála je otevřena od pondělí do soboty 8,15 – 18,30 h, v neděli 7,00 – 18,30 h, veřejnosti je přístupná také klenotnice, krypta s románskými pozůstatky původního románského kostela i vyhlídka z věží katedrály.