Kapucínské náměstí

Malé trojúhelníkovité náměstí při jižní straně Zelného trhu je pojmenováno podle kapucínského kláštera s kostelem Nalezení sv. Kříže, vybudovaného po třicetileté válce Ondřejem Ernou. Objekt byl v 18. Stol. barokně upraven Mořicem Grimmem. Ve 14. stol. neslo náměstí název "forum Carbonum" (Uhelný trh, Kohlmarkt, Kollmarkt), a až roku 1817 dostalo název nový - Kapuzinerplatz (Kapucínské náměstí).

Původní kapucínský klášter stál před městskými hradbami (před Měnínskou branou) a byl při švédském obléhání z obavy před jeho zneužitím stržen.

V průčelí nad vchodem do kostela se nachází mozaika Kázání svatého Františka. Kapucínský klášter je známý především díky unikátní hrobce, která je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Brně, a kde jsou uloženy a vystaveny mumifikované mrtvoly mnichů, dobrodinců kláštera a světských hodnostářů, které zůstaly zachovány díky souhře geologického podloží a důmyslnému systému systému průduchů, zajišťujících ventilaci. Nejznámějším pochovaným je zde velitel pandurů baron Trenck (1711-49), který zemřel jako špilberský vězeň.

Začátkem 20. stolení prošlo Kapucínské náměstí úpravami, které umožnily jeden z nejhezčích pohledů na Petrov se vstupem do Biskupského dvora.

Kapucínská krypta je otevřena mimo sezónu (15. únor – duben)

  • úterý–sobota: 9.00–12.00 a 13.00–16.30
  • neděle: 11.00–11.45 a 13.00–16.30

v sezóně (květen – září)

  • pondělí–sobota: 9.00–12.00 a 13.00–16.30
  • neděle: 11.00–11.45 a 13.00–16.30

Plné vstupné je 60 Kč, snížené 30 Kč.