Denisovy sady

Druhý nejstarší brněnský park po parku v Lužánkách, leží ve svahu pod katedrálou sv. Petra a Pavla. Vznikl na počátku 19. století na popud tehdejšího moravského místodržícího Antonína Bedřicha Mitrovského. Návrší (kopec Puhlík) dříve sloužilo jako křížová cesta se čtrnácti kapličkami. Park vznikal v letech 1814 až 1818, kdy se 4. října otevřel veřejnosti slavnostním odhalením obelisku, který připomíná vítězství nad Napoleonem. Jde o největší památník konce napoleonských válek na celém území bývalé monarchie. Park se původně jmenoval podle tehdejšího císaře Františkov (František měl v den odhalení svátek), současného jména se dočkal v roce 1919. Nese jméno francouzského historika Ernsta Denise, přítele T. G. Masaryka, který se zasloužil o vznik Československa.